Strzały o świcie (1985)

Rok 1933. We dworze w Błotach zostaje zastrzelona hrabina Felicja Błocka i jej siostrzeniec Adolf Łabędzki. O dokonanie podwójnego zabójstwa zostaje oskarżony mąż hrabiny, Maciej. Sprawa jest o tyle skomplikowana i pikantna, że hrabia Błocki jest posłem, człowiekiem powszechnie znanym i szanowanym, ale ze względy na lewicowe poglądy mającym też licznych wrogów politycznych.
Nic więc dziwnego, że przebieg śledztwa, a później także procesu relacjonują wszystkie gazety. Wśród dziennikarzy piszących o tej sprawie jest Paweł Lepecki, młody reporter "Głosu publicznego", gazety, której hrabia Błocki zawsze sprzyjał. Naczelny wysyła Lepeckiego do majątku Błockich, by na miejscu zdobył potrzebne informacje. Pawłowi udaje się pozyskać zaufanie jednego z lokajów i dostać do pałacu, by obejrzeć miejsce tragedii. Odbywa także rozmowę z obrońcą hrabiego, mecenasem Gottem. Dowiaduje się, że piękna hrabina Felicja od dawna niemal jawnie romansowała z Adolfem, utracjuszem i hulaką, który często bywał w Błotach, zwłaszcza pod nieobecność pana domu. Wkrótce po tej rozmowie Gott rezygnuje jednak z prowadzenia sprawy hrabiego Błockiego, którego obrony podejmuje się dwóch innych adwokatów. Na procesie hrabia przedstawia swoją wersję wydarzeń, tłumacząc że obudziły go przed świtem hałasy w sypialni żony. Omyłkowo wziął dwie znajdujące się tam osoby za złodziei i strzelił, nie namyślając się wiele. Jego przypuszczenia co do obecności złodziei były tym bardziej uzasadnione, że wcześniej już dwukrotnie próbowano się włamać do dworu. Tę wersję wydarzeń usiłuje jednak podważyć prokurator, dowodząc, że hrabią kierowała zazdrość i chęć zemsty na żonie i jej kochanku. Choć sprawa jest czysto kryminalna, ze względu na osobę oskarżonego nabiera jednak charakteru rozgrywki politycznej między jego poplecznikami i przeciwnikami. [PAT]

Na podstawie powieści Stanisława Szenica p.t. „Pitaval wielkopolski”.

Produkcja: 1985
Premiera TV: 5 sierpień 1987

Reżyseria:


Muzyka:


Obsada:
Paweł Lepecki, dziennikarz "Głosu Publicznego"

hrabia Maciej Błocki

Dziembowski, redaktor naczelny "Głosu Publicznego"

prokurator

mecenas Gott, adwokat Błockiego

radca Jarecki, adwokat Błockiego

doktor Markwicz, lekarz Błockiego

Karol Wenta, dziennikarz IKC-a

sędzia

komisarz Anczewski referujący na sali sądowej wyniki śledztwa

panna Gąsiorowska, służąca hrabiny Błockiej

rusznikarz Preuss, biegły zeznający w sądzie

Michał, dziennikarz "Głosu Publicznego"

hrabia Wilecki, kolega partyjny Błockiego

hrabia Daczyński, kolega partyjny Błockiego

doktor Lubczyński, warszawski pełnomocnik Błockiego

drukarz Józef

fotograf IKC-a

dziennikarz na sali sądowej

lokaj w Błotach

-

uczestnik wizji lokalnej

dziennikarz

Józef Giemza, kamerdyner Łabędzkiego

-

pracownik techniczny redakcji "Głosu Publicznego"

furman podwożący Lepeckiego do Błot

psychiatra Lipski, biegły sądowy

urzędnik w karetce więziennej

-

Jan, lokaj w Błotach

kobieta wynajmująca pokój Łabędzkiemu, świadek na sali sądowej
i inni
Dubbing:
Karol Wenta, dziennikarz IKC-a; rola Krzysztofa Nowika; nie występuje w czołówce
IMDb (angielski)
Wikipedia (polski)


05.190212

(POL) polski,


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz